Serwis szlabanów Came

Szlabany parkingowe serwis

Świadczymy usługi serwisowe urządzeń firmy Came, Nice, Beninca, Faac, BFT i Dejw. Wśród tych urządzeń można wymienić szlabany parkingowe, napędy do bram, systemy parkingowe, tripody i furty. Najczęściej jednak zapewniamy serwis szlabanów Came.

 

Wśród pracowników działu serwisu posiadamy wykwalifikowanych elektryków oraz osoby z wykształceniem mechanicznym. Kładziemy mocny nacisk na szkolenia i ciągłe podnoszenie kwalifikacji pracowników w zakresie funkcjonalności urządzeń.

SERWIS – DOKĄD DOJEŻDŻAMY?

Serwis szlabanów

Działamy przede wszystkim na terenie województwa śląskiego, małopolskiego i opolskiego, ale dojedziemy wszędzie na terenie całego kraju. W sytuacjach, gdy odległość od siedziby naszej firmy jest znaczna zaproponujemy usługi serwisowe firm zewnętrznych, z którymi na co dzień ściśle współpracujemy.

Naprawy w urządzeniach firmy Came i firmy Nice mogą być wykonywane wyłącznie przez firmy, które uzyskały certyfikat Autoryzowanego Serwisu. Naprawa „na własną rękę” urządzenia skutkuje bezpowrotną utratą gwarancji. Nasi serwisanci na co dzień zajmują się naprawą usterek, co pozwala im rozwiązać problem szybko, sprawnie i skutecznie.

 

 

Zapraszamy do kontaktu z nami – przyjedziemy, sprawdzimy i naprawimy.

UMOWY SERWISOWE I PRZEGLĄDY KONSERWACYJNE

Tak jak każde urządzenie, również szlaban parkingowy wymaga regularnych przeglądów w celu zapewnienia jego niezawodnej pracy. Powierz swoje urządzenie naszemu wykwalifikowanemu zespołowi serwisowemu!

 

Standardowa usługa konserwacyjna obejmuje:

 • dokładne wyczyszczenie urządzenia na zewnątrz i wewnątrz, przy użyciu bezpiecznych preparatów czyszczących
 • diagnozę stanu technicznego urządzenia – sprawdzenie poprawności działania wszystkich podzespołów

 

Jedynie wyspecjalizowana i posiadająca certyfikat firma może wykonywać konserwację. Konserwację wykonujemy zgodnie z zalecaniami producenta przy zachowaniu wszelkich zasad BHP.

 

W skład prac konserwacyjnych szlabanu przewiduje się następujące czynności:

 

 • sprawdzenie wszystkich połączeń mechanicznych
 • sprawdzenie wszystkich połączeń gwintowych
 • sprawdzenie mocowania do podłoża oraz wypoziomowania kolumny szlabanu
 • sprawdzenie i ewentualna regulacja wyłączników krańcowych (jeżeli szlaban jest wyposażony)
 • sprawdzenie stanu oraz naciągu sprężyny lub sprężyn szlabanu
 • sprawdzenie wyważenia ramienia i ewentualna regulacja
 • przesmarowanie elementów ruchomych oraz elementów wyposażonych w punkty smarownicze
 • sprawdzenie poprawności działania awaryjnego rozblokowania szlabanu w przypadku zaniku zasilania sieciowego
 • sprawdzenie stanu technicznego silnika 24V
 • sprawdzenie poprawności podłączeń elektrycznych
 • sprawdzenie działania przycisków sterowniczych urządzenia
 • sprawdzenie działania systemów zabezpieczających (fotokomórka)
 • sprawdzenie ustawień centrali sterującej (regulacji mocy, prędkości) i ewentualna korekta ustawień
 • sprawdzenie stanu powłok lakierniczych i ewentualne zabezpieczenie uszkodzeń
 • kontrola ogólna całego urządzenia pod kątem jakichkolwiek uszkodzeń lub niesprawności
 • przeprowadzenie kilku prób funkcjonowania szlabanu

 

Każde urządzenie elektromechaniczne wymaga serwisowania i konserwacji w zależności od intensywności jego użytkowania. W zależności od tego, jak intensywnie pracuje szlaban lub napęd do bramy, zalecamy wykonywanie serwisów z różną częstotliwością. Zapytaj nas, jak często powinieneś serwisować urządzenie. Następnie wykup pakiet serwisowy. Zyskasz gwarancję regularnych przeglądów zapewniających optymalną pracę swojego urządzenia, a dodatkowo obniżysz jednostkowe koszty serwisowania.

Jesteśmy elastyczni, dostosowujemy się do potrzeb klienta, dlatego podjazd serwisu może obejmować dodatkowe usługi w postaci dokonania konfiguracji w systemie parkingowym np. szybsze otwieranie się ramienia szlabanu.

Najczęstsze problemy do serwisowania

 • Szlaban nie otwiera się i nie zamyka
 • Szlaban otwiera się, ale nie zamyka
 • Szlaban zamyka sie, ale nie otwiera
 • Szlaban nie zamyka się automatycznie
 • Działa tylko jeden pilot
 • Nie działają fotokomórki
 • Przy końcowej fazie zamykania, szlaban w ogóle nie spowalnia ruchu
 • Szlaban ma odwrócony kierunek ruchu ramienia
 • Gdy zabraknie napięcia, szlaban nie pracuje na bateriach
 • Powolne otwieranie sie szlabanu parkingowego
 • Zbyt szybkie albo ciągłe świecenie lampy sygnalizacyjnej LED

Karty gwarancyjne Came