Separatory drogowe

Separator drogowy (separator ruchu drogowego)

Separator drogowy – szyna kierunkowa jest separatorem ruchu służącym do poziomego oznaczenia miejsc, gdzie są prowadzone roboty drogowe. Stanowi ona alternatywne rozwiązanie wobec oznakowania farbą lub folią i może także znaleźć zastosowanie przy szybkiej zmianie organizacji ruchu drogowego, np. zwężenie pasa bądź wyłączenie powierzchni jezdni z ruchu, oznaczenie pasa awaryjnego.

 

Separator drogowy jest przeznaczony do stałego lub tymczasowego zamocowania. Montaż nie wymaga żadnych specjalnych przygotowań podłoża jezdni. Element separatora mocuje się przy pomocy kołków rozporowych do podłoża asfaltu, betonu, kostki.

 

Dzięki zastosowaniu mas chemoutwardzalnych do pokrycia, zewnętrzna warstwa jest bardzo odporna na ścieranie. Separator ruchu wyposażony jest w otwór umożliwiający zamocowanie standardowego znaku pionowego.

 

Separator drogowy składa się z trzech elementów : separator drogowy, zakończenie separatora „mama”, zakończenie separatora „tata”.

 

Wymiary separatora drogowego (D x S x W mm): 1000 x 250 x 100.

Elementy