Azyle drogowe (sztuczne wyspy)

Azyle dla pieszych

Azyle dla pieszych znane także jako sztuczne wyspy, poprawiają bezpieczeństwo na drogach przy przejściach dla pieszych, gdyż zapewniają doskonałą widoczność przez kierowców. Ponieważ wykorzystują elementy odblaskowe, są znakomicie widoczne w dzień i w nocy.

 

Sztuczne wyspy (azyle drogowe)

Sztuczne wyspy dzięki wykorzystaniu mas chemoutwardzalnych nie tracą kolorystyki nawet przez bardzo długi czas przy wielokrotnym najeżdżaniu przez samochody. Zastosowanie trzech elementów azylu pozwala na dowolne formowanie kształtu i wielkości. Konstrukcja azyli pozwala na wielokrotny montaż i demontaż.

Oprócz azyli, oferujemy słupki przeszkodowe.

 

Słupek przeszkodowy

Słupki przeszkodowe montuje się przed azylami dla pieszych, a także przed wysepkami dla pieszych. Dzięki temu samochody z dalekiej odległości mogą rozpoznać nadchodzącą przeszkodę. Tym bardziej że słupki przeszkodowe okleja się folią odblaskową drugiej generacji Oralite. W ten sposób kierujący mogą zawczasu zobaczyć ostrzeżenie przed pasem rozdzielającym jezdnie czy azylem dla pieszych. Wysoka widoczność jest zapewniona, nawet jak aura atmosferyczna temu nie sprzyja. Jeśli chodzi o użyty surowiec do produkcji, to została użyta technologia, która zapewnia wyjątkowo wysoką odporność na czynniki atmosferyczne i próby uszkodzenia mechanicznego.

Sztuczna wyspa może składać się z trzech elementów, mianowicie azyl wewnętrzny, azyl wewnętrzny oraz skrajny. Każdy z elementów ma wymiary 50 centymetrów na 50 centymetrów, a wysokość to 10 centymetrów. Azyl skrajny znany jako AS waży 20 kg, natomiast Azyl wewnętrzny 21, zaś azyl narożny – 17.

Zapraszamy również do pozostałej oferty naszej firmy: znaki drogowe.

Elementy

Azyle dla pieszych jako element poprawy bezpieczeństwa na drodze

Azyle dla pieszych, czyli inaczej sztuczna wyspa azylu dla pieszych, to specjalnie zaprojektowana konstrukcja wydzielająca na przejściu dla pieszych strefę, w której mogą oni zatrzymać się podczas przekraczania jezdni. Wyspa azylu stanowi zwykle część modułowej konstrukcji prefabrykowanej wyspy, wykonanej z trwałych mas chemoutwardzalnych lub kostki brukowej.

Z takim rozwiązaniem możemy najczęściej spotkać się na szerokich, kilkupasmowych drogach, gdzie przejście dla pieszych jest zbyt długie, by można było je przekroczyć w trakcie jednego cyklu sygnalizacji świetlnej lub pokonać odcinek za jednym razem (ze względu na wzmożony ruch na drodze). Montaż wyspy na przejściu dla pieszych jest szczególnie istotny w kontekście osób starszych i z niepełnosprawnością, które mają problemy z poruszaniem się po drodze.

 

Z jakich elementów składa się wyspa azylu?

Azyle dla pieszych składają się z trzech elementów: azylu wewnętrznego, azylu zewnętrznego oraz azylu skrajnego. Każdy z tych komponentów ma wymiary 50×50 cm oraz wysokość wynoszącą 10 cm. Taka budowa umożliwia tworzenie wysp o dowolnym kształcie i rozmiarze, a także pozwala na wielokrotny montaż i demontaż, co jest ważne w przypadku konieczności zmiany potrzeb w danym miejscu. Otwory montażowe w azylach dla pieszych są zabezpieczone dodatkowymi zaślepkami, które chronią całą konstrukcję przed zabrudzeniem oraz rozwojem korozji. W dolnej części konstrukcji umieszczony jest system stopek, który gwarantuje precyzyjne dopasowanie do pobocza.

Azyle dla pieszych pokryte są warstwą farby drogowej, co zapewnia wysoką trwałość kolorów, nawet podczas intensywnej eksploatacji w wyniku stałego nacisku przez najeżdżające na nie pojazdy. Umieszczone na nich elementy odblaskowe wykonane z mikrogranulek szklanych zapewniają lepszą widoczność wyspy azylu po zmroku, wpływając tym samym na większe bezpieczeństwo na drodze.

 

Wyspa na przejściu dla pieszych a przepisy prawa

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie wyspa azylu, która ma pełnić funkcję strefy oczekiwania dla pieszych, nie może być węższa niż 2 metry, a jej krawędzie powinny być wyniesione ponad powierzchnię jezdni na wysokość co najmniej 6 centymetrów (wyłączając jednak tę część wyspy, na której wyznaczone zostało przejście dla pieszych lub przejazd rowerowy).

Przepisy jasno wskazują, że wyspa azylu dla pieszych powinna być umieszczona przede wszystkim na jezdniach dwukierunkowych między skrzyżowaniami, gdzie istnieją co najmniej 4 pasy, jak również na skrzyżowaniach bez wysp dzielących kierunku ruchu, pod warunkiem, że liczba pasów wynosi co najmniej 4. Montaż wyspy azylu jest niezbędny także pomiędzy jezdnią a torowiskiem (w przypadku wydzielonego torowiska tramwajowego) oraz na odcinkach dróg dwupasmowych z uspokojeniem ruchu.

Do oznaczania azyli dla pieszych służą specjalne słupki przeszkodowe U-5, które mogą mieć kształt walca, graniastosłupa lub ostrosłupa ściętego o wysokości 90-120 cm. Takie oznaczenia w kolorze żółtym i z elementami wykonanymi z żółtej folii odblaskowej umieszcza się od strony nadjeżdżających samochodów, na skrajnych częściach wysepek.

 

Wyspa azylu – zalety

Wyspa na przejściu dla pieszych to konstrukcja, która ma na celu zwiększyć bezpieczeństwo na drodze. Jej dodatkowym atutem jest fakt, że powoduje zwężenie drogi, co równocześnie wymusza na kierowcach zmniejszenie prędkości prowadzonego pojazdu. Azyle dla pieszych uniemożliwiają także wyprzedzanie na danym odcinku drogi, dzięki czemu zapewniają zwiększone poczucie bezpieczeństwa pieszym, zwłaszcza osobom starszym, dzieciom oraz osobom z niepełnosprawnością.

Zastosowanie różnych rodzajów komponentów w wyspach azylu sprawia, że możemy tworzyć dowolne kształty oraz wielkości wyspy. Dzięki  wykorzystaniu wysokiej jakości mas chemoutwardzalnych konstrukcje te zachowują oryginalny wygląd i kolor przez bardzo długi czas.

Więcej informacji na temat azyli dla pieszych dostępnych w F.H.U. Koralewscy można uzyskać podczas kontaktu telefonicznego lub mailowego z naszymi doradcami.