Progi zwalniające

Progi zwalniające

Progi zwalniające są montowane, gdy zachodzi potrzeba ograniczenia prędkości ruchu pojazdów. Poprawiają one bezpieczeństwo ruchu drogowego zwłaszcza wtedy, gdy nie przynoszą skutków inne środki zwiększania bezpieczeństwa. Progi podrzutowe montowane są na okres stały lub czasowy. Podłoże, na którym będą montowane progi nie wymaga żadnego szczególnego wcześniejszego przygotowania. Do zamontowania progów wykorzystywane są kołki rozporowe, które kotwiczone są do podłoża. To gwarantuje trwałe i stabilne mocowanie progów.

Elementy progów zwalniających

Progi zwalniające – przykład zastosowania

Progi zwalniające i progi podrzutowe najczęściej stosowane są przy drogach osiedlowych, przy dużych centrach handlowych, na parkingach, na wjazdach do firm lub prywatnych posesji, na stacjach benzynowych oraz na drogach publicznych.

Częstą praktyką jest stosowanie progów zwalniających a wraz z nimi szlabany parkingowe, co wymusza na kierującym pojazdem ograniczenie prędkości lub zatrzymanie samochodu.

Chemoutrwadzalna technologia, z której są wykonane progi zwalniające, zapewnia trwały kolor, zaś elementy odblaskowe powodują, że próg jest widoczny w dzień i w nocy.

W progach zwalniających, jak i progach podrzutowych stosuje się nalepki odblaskowe w celu zachowania lepszego bezpieczeństwa. Takie rozwiązanie powoduje, że progi są bardziej widoczne zarówno w dzień, jak i w nocy. Dodatkowo elementy progów zwalniających i progów podrzutowych malowane są na kolor żółty, tak, aby w odpowiedni sposób po zamontowaniu odznaczały się charakterystycznym wizerunkiem na jezdni.

Ważnym elementem zamontowania progu zwalniającego jest upewnienie się o właściwej powierzchni podstawy. Nie można instalować na kostkę granitową, ani na kostkę ażurową, niemniej bez problemu można zamontować do powierzchni asfaltowych czy betonowych. Jedynie jezdnia musi być prosta i równa. Zalecamy także przed zamontować, wyczyścić powierzchnię, odkurzyć i wysuszyć.

Progi zwalniające – czym są i w jaki sposób zapewniają bezpieczeństwo ruchu drogowego?

Progi zwalniające, powszechnie nazywane również spowalniaczami drogowymi, to elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego, których celem jest wymuszenie ograniczenia prędkości pojazdów poruszających się po drodze. Zwykle są one stosowane w miejscach, gdzie egzekwowanie wymogów dotyczących ograniczenia prędkości jest szczególnie ważne, a gdzie inne metody zawodzą lub są niemożliwe do realizacji. Z tego powodu progi zwalniające są instalowane m.in. w okolicy szkół, przedszkoli, szpitali oraz osiedli mieszkalnych.

Progi zwalniające występują w formie poprzecznej wypukłości na jezdni, co powoduje, że przejazd po nich z prędkością przekraczającą wartości dopuszczalne powoduje nagłe podbicie kół samochodu. Przekłada się to na spory dyskomfort dla kierowcy i pasażerów, co w efekcie skłania do ponownego przejazdu z ograniczoną prędkością. 

 

Progi zwalniające a podstawa prawna

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach montaż progów zwalniających jest dopuszczalny wyłącznie w obszarze zabudowanym, na drogach lokalnych (L), dojazdowych (D) i wyjątkowo na drogach zbiorczych (Z). Nie dopuszcza się z kolei stosowania takich spowolnień ruchu jak progi zwalniające na drogach wojewódzkich i krajowych.

 

Progi zwalniające – rodzaje

Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje progów zwalniających, które obejmują:

  • progi najazdowe (U-16), które pozwalają na płynne pokonywanie ich podczas jazdy. Ich celem jest zmuszenie kierowcy do ograniczenia prędkości, jednak przy równoczesnym zachowaniu płynności jazdy. Przykładem takich progów zwalniających są wzniesienia na przejściach dla pieszych;
  • progi podrzutowe (U-15), czyli nieduże wybrzuszenia na ulicy, które również wymuszają na kierowcy ograniczenie prędkości. Ich wysokość jest jednak znacznie wyższa, przez co przejazd o po nich powoduje duży wstrząs i dyskomfort dla kierowcy. Zwykle są one montowane przy na drogach osiedlowych lub jako próg zwalniający do garażu.

Biorąc pod uwagę konstrukcję i umiejscowienie progów zwalniających, wyróżnić można:

  • progi zwalniające listwowe, które charakteryzują się niskim nachyleniem i znajdują swoje zastosowanie przede wszystkim na drogach lokalnych i dojazdowych;
  • progi zwalniające płytowe – umieszczane są zazwyczaj na drogach wewnętrznych, osiedlowych i jako próg zwalniający do garażu;
  • progi zwalniające wyspowe – ich szerokość jest dobierana w taki sposób, by pojazdy komunikacji miejskiej mogły z łatwością po nich przejechać. Progi zwalniające wyspowe mają zapewnić większe bezpieczeństwo w tych miejscach, gdzie nie można zamontować standardowych progów zwalniających.

 

Montaż progów zwalniających

Listwowe progi zwalniające montowane są prostopadle do osi jezdni w odległości 10-20 cm od krawężnika po obu stronach, aby nie zaburzyć w ten sposób przepływu cieków wodnych. Poszczególne elementy progu zwalniającego mocuje się do podłoża jezdni poprzez przykręcenie ich za pomocą odpowiednich wkrętów.

By mieć pewność, że cała konstrukcja będzie trwała i stabilna, podczas  montażu progów zwalniających zaleca się wywiercenie specjalnych otworów montażowych o średnicy 14 mm i głębokości 80-100 mm. Ponadto, wszystkie elementy progów powinny być dokręcone w taki sposób, by płaszczyzna podstawy idealnie przylegała do podłoża progu.

 

Progi zwalniające – cena

Analizując kwestię: „progi zwalniające cena”, należy zwrócić uwagę na to, że ceny poszczególnych modeli mogą różnić się od siebie pod wieloma względami. Duże znaczenie ma w tym przypadku konstrukcja danego elementu – materiał, z jakiego został wykonany oraz to, z ilu komponentów się składa. By dowiedzieć się więcej na temat cen progów zwalniających dostępnych w ofercie F.H.U Koralewscy, serdecznie zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego z naszymi doradcami.