Progi zwalniające

Progi zwalniające

Progi zwalniające są montowane, gdy zachodzi potrzeba ograniczenia prędkości ruchu pojazdów. Poprawiają one bezpieczeństwo ruchu drogowego zwłaszcza wtedy, gdy nie przynoszą skutków inne środki zwiększania bezpieczeństwa. Progi podrzutowe montowane są na okres stały lub czasowy. Podłoże, na którym będą montowane progi nie wymaga żadnego szczególnego wcześniejszego przygotowania. Do zamontowania progów wykorzystywane są kołki rozporowe, które kotwiczone są do podłoża. To gwarantuje trwałe i stabilne mocowanie progów.

Elementy progów zwalniających

Progi zwalniające – przykład zastosowania

Progi zwalniające i progi podrzutowe najczęściej stosowane są przy drogach osiedlowych, przy dużych centrach handlowych, na parkingach, na wjazdach do firm lub prywatnych posesji, na stacjach benzynowych oraz na drogach publicznych.

Częstą praktyką jest stosowanie progów zwalniających a wraz z nimi szlabany parkingowe, co wymusza na kierującym pojazdem ograniczenie prędkości lub zatrzymanie samochodu.

Chemoutrwadzalna technologia, z której są wykonane progi zwalniające, zapewnia trwały kolor, zaś elementy odblaskowe powodują, że próg jest widoczny w dzień i w nocy.

W progach zwalniających, jak i progach podrzutowych stosuje się nalepki odblaskowe w celu zachowania lepszego bezpieczeństwa. Takie rozwiązanie powoduje, że progi są bardziej widoczne zarówno w dzień, jak i w nocy. Dodatkowo elementy progów zwalniających i progów podrzutowych malowane są na kolor żółty, tak, aby w odpowiedni sposób po zamontowaniu odznaczały się charakterystycznym wizerunkiem na jezdni.

Ważnym elementem zamontowania progu zwalniającego jest upewnienie się o właściwej powierzchni podstawy. Nie można instalować na kostkę granitową, ani na kostkę ażurową, niemniej bez problemu można zamontować do powierzchni asfaltowych czy betonowych. Jedynie jezdnia musi być prosta i równa. Zalecamy także przed zamontować wyczyścić powierzchnię, odkurzyć i wysuszyć.