Blokady automatyczne

Automatyczne blokady miejsc parkingowych realizowane przy użyciu pilota. Pilot sprawnie i szybko odblokuje/zablokuje indywidualne miejsce parkingowego.